Home » Teams » Jeugd » Trainerscursus jeugd bij METO

Interne jeugdtrainerscursus bij RKVV METO

Omdat RKVV METO veel waarde hecht aan haar jeugdopleiding zal er binnenkort een interne jeugdtrainerscursus plaatsvinden.

CURSUSDATA

Vrijdag 3 december  2021  8.45 -21.45 uur Interne jeugdtrainerscursus RKVV METO (1)
Vrijdag 10 december 2021 18.45 -21.45 uur Interne jeugdtrainerscursus RKVV METO (2)
Vrijdag 17 december 2021 18.45 -21.45 uur Interne jeugdtrainerscursus RKVV METO (3)

Deze interne jeugdtrainerscursus zal plaatsvinden 
op de locatie van RKVV METO

Doelgroep: Alle jeugdtrainers

De organisatie is in handen van  www.jeugdvoetbalopleiding.nl. Het gaat om collectieve scholing van alle jeugdtrainers waardoor
de onderlinge samenhang en uitwisseling van kennis als een eenduidige werkwijze voor de totale opleiding van onze jeugdspelers kan
zorgdragen.

ZIE BEELDEN: https://youtu.be/Nil1TwRwBbQ

INFORMATIE DRIEDELIGE INTERNE JEUGDTRAINERSCURSUS RKVV METO

EERSTE CURSUS-DAG: Vrijdag 3 december  2021  18.45 -21.45 uu
- Trainers inzicht en handvatten bieden om een jeugdtraining effectief te laten verlopen d.m.v.
# Organisatie training
# Coaching jeugdspelers
# Rekening houden met leeftijd en niveau
# zorgen dat het:
- Loopt
- Lukt
- Leert
- Leeft
# Trainers geven hun eigen leerdoelen/wensen aan
# Trainers maken een training die zij geven met hun groep en krijgen feedback van docent
# Mogelijkheid om vragen van cursisten die leven te bespreken
# Doelen, accenten, tips en trucs per leeftijdsfase (interactief) doornemen.


TWEEDE CURSUS-DAG Vrijdag 10 december 2021 18.45 -21.45 uur
DOEL:
# Aanleren basisvaardigheden techniek-training
# Ervaren Coerver-methode
# Trainingsopbouw
# trainingsinhoud
# Succesbeleving
# Oefenstof-variaties
# Positief coachen
# Planning circuit-training
# Mogelijkheid van cursisten om vragen te stellen.

 

DERDE CURSUS-DAG: Vrijdag 17 december 2021 18.45 -21.45 uur

DOEL:
# Methodische stappen zetten met proefklassen
# Didactische stappen zetten met proefklassen
# Inspelen op moeilijker of makkelijker maken van trainingsvormen
# Coaching van spelers individueel en collectief
# De kunst van het vragen stellen
# Situatief coachen
# Hoe leren spelers?
# Reflectie van handelen als trainer: wat ging goed wat kan beter
# Hoe kunnen we de jeugdopleiding (nog) beter maken?
# Mogelijkheid van cursisten om vragen te stellen.


GROTE VOORDELEN:

- Dankzij de clubspecifieke benadering is er sprake van maatwerk.
- De scholing is op de eigen locatie
- Gekozen wordt voor een interactieve werkwijze.
- Praktijkgericht
- Laagdrempelig: iedere trainer kan hier mee aan de slag.
- De saamhorigheid en de eenduidigheid vergroot enorm.
- Motivatie en betrokkenheid jeugdtrainers neemt toe.
- Nieuwe inspiratie voor iedere jeugdtrainer.

Dankzij de pragmatische en interactieve benadering zullen alle deelnemers de scholing is plezierig en zinvol ervaren. Via een dynamische opzet kunnen zowel de onervaren trainers zich ontwikkelen, maar ook gekwalificeerde oefenmeesters zullen via de moderne visie van de docent nieuwe inzichten opdoen.

Groot voordeel om alle jeugdtrainers gezamenlijk te scholen dat de totale jeugdopleiding van de vereniging hierdoor eenduidiger kan groeien naar het gewenste niveau dat nodig is om alle jeugdspelers optimaal op te leiden. Alle cursisten ontvangen heel veel oefenstof om
structureel op een succesvolle wijze de training van de jeugd te kunnen verzorgen.

 

AANMELDEN: 

Alle jeugdtrainers van RKvv METO kunnen zich aan melden:
BIJ JULLIE COÖRDINATOR.

Indien er ouders belangstelling hebben die nog geen training geven, zijn ook van harte welkom op de training cursus, wellicht vind je het zo leuk dat je training wil gaan geven bij METO.

Je kunt je opgeven bij één van de coördinatoren 

 

Alvast bedankt voor jouw medewerking bij deze leerzame jeugdtrainerscursus.