Home » Organisatie » Hoofdbestuur

Hoofdbestuur

Voorzitter

Vacant
Zie functieomschrijving hieronder.

 

Secretaris

Hans Theunis

hanstheunis@hotmail.com

 

Penningmeester

Richard van Liere

M. 06-51666815

riesvanliere@hotmail.com

Wedstrijdsecretaris en ledenadministratie

Jac Broos

M. 06-21912133

jacbroos@hotmail.com

 

Accomodatie

René Adriaansen

T. 0164-616991

mrg.adriaansen@freeler.nl

Algemene zaken

John Somers

T. 0164-612491

john.somers@xs4all.nl

 

Technische zaken

Vacant 

Zie functieomschrijving hieronder.

 

Functiebeschrijvingen vacante functies

Functie omschrijving voorzitter.

De voorzitter is het gezicht van R.K.v.v. METO, naar binnen en buiten. Zijn of haar taken zijn:

 • Bepaald het verenigingsbeleid in samenspraak met de overige bestuursleden;
 • Leiden van de algemene vergadering en de vergaderingen van het bestuur;
 • Leiden van het bestuur: initiatieven nemen, coördineren en het uitvoeren van bestuurswerkzaamheden;
 • Vertegenwoordiging van de organisatie naar binnen en buiten;
 • Zorg dragen voor de naleving van de statuten;
 • In het beginsel aanwezig bij thuis(-en uit) wedstrijden van het 1e elftal voor representatie.

Tijdsinvestering: 3 tot 6 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

Functie omschrijving technische zaken.

Het bestuurslid technische zaken is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden op het door R.K.v.v. METO opgestelde technische beleid. Zijn of haar taken zijn:

 • Regelmatig overleggen met de hoofdtrainers en de coördinatoren;
 • In overleg met coördinatoren teamindelingen maken voor het nieuwe seizoen;
 • Bewaken van het jeugdplan
 • Zorgen voor een goede overgang van de junioren naar de senioren;
 • Geeft uitvoering aan wervingsactiviteiten voor nieuwe seniorenspelers;
 • Verantwoordelijk voor het aanstellen van trainers en verzorgers.

Tijdsinvestering: 3 tot 6 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

Functie omschrijving wedstrijdzaken en ledenadministratie.

Deze functie komt vacant aan het einde van dit seizoen

Het bestuurslid wedstrijdzaken en ledenadministratie is verantwoordelijk voor alle wedstrijd gerelateerde zaken binnen R.K.v.v. METO. Zijn of haar taken zijn:

 • Coördineren van de indeling van de elftallen en het tijdig inschrijven van de elftallen bij de KNVB;
 • Opmaken en publiceren van het wedstrijdprogramma en deze bekend stellen aan trainers, leiders, scheidsrechters en tegenstanders;
 • Behandelen van afgelastingen en deze tijdig bekend stellen aan trainers, leiders, scheidsrechters en tegenstanders;
 • Indelen van velden en kleedkamers voor wedstrijddagen;
 • Organiseren van oefenwedstrijden;
 • Verzetten en verplaatsen van wedstrijden;
 • Aanstellen van scheidsrechters voor thuiswedstrijden;
 • Indienen verzoeken voor dispensatiespelers bij de KNVB;
 • Aanwezig zijn op wedstrijddagen bij thuiswedstrijden als gastheer/-vrouw om tegenstanders en scheidsrechters te ontvangen indien de leider niet beschikbaar is;
 • Bewaken de ledenadministratie van de vereniging.

Tijdsinvestering: 6 tot 10 uur per week. Bij uitzondering meer.