Historie

In 1939 waren er in Hoogerheide twee voetbalverenigingen. Een van de verenigingen was H.V.C. (Hoogerheidse Voetbal Club). Deze vereniging speelde in de onderafdeling van de NVB (Nederlandse Voetbal Bond), een algemene bond. Zij speelden op een terrein in de buurt van de huidige kruising Raadhuisstraat en Nieuweweg.

De andere vereniging heette V.I.V.O.O. (Voetbal Is Voor Ons Ontspanning). Zij speelden in de onderafdeling van de I.V.C.B (Interdiocesane Voetbal Competitie Bond), een Rooms Katholieke voetbal bond.

In 1939 nodigde de toenmalige kapelaan Cosijn, Jac van Hoek uit om een vergadering van de voetbalvereniging V.I.V.O.O. bij te wonen. Dhr van Hoek, die nog maar een jaar in Hoogerheide woonachtig was, nam de uitnodiging aan en werd direct tot voorzitter van deze vereniging gekozen.

Dhr van Hoek streefde er al direct naar om in Hoogerheide naar één voetbal vereniging te komen, omdat dit waarschijnlijk tot betere resultaten zou leiden dan met twee aparte clubs.
Aanvankelijk werd voor deze gedachte niet veel gevoeld vanwege de slechte verstandhouding tussen de beide clubs. Langzamerhand werden eerst de besturen en daarna de leden er van overtuigd, dat er door eenheid meer te bereiken zou zijn.

Zodoende werd op 1 december 1940 de R.K.v.v. M.E.T.O. (Moed En Training Overwinnen) opgericht. Dhr Jac van Hoek werd ook direct tot voorzitter van deze nieuwe combinatie gekozen. De nieuwe vereniging  telde zo’n 40 leden en de contributie bedroeg een kwartje (25 guldencent) per maand.

Ter ere van het 75 jarige bestaan is er ook een video gemaakt met de historie van onze vereniging. Tevens is er ter ere van het 35 jarige bestaan een officieel clublied opgenomen door de METO-selectie van 1975.

Historie video deel 1
Historie video deel 2

Clublied

Uit den ouden doosch

Hitchin Town heeft vaantje van Meto!

De Engelse vereniging Hitchin Town (locatie ongeveer 50 km vanaf Cambridge, Engeland) speelde een wedstrijd tegen Meto op 20 mei 1961 zo blijkt uit een foto van onderstaand vaantje. Foto is genomen in een museum in Engeland waar dit is tegengekomen in een overzicht van Hitchin Town. Na de wedstrijd zijn ze samen gaan eten in het hotel-restaurant van de toenmalige voorzitter bij Meto, Jac van Hoek, zijnde Hotel Restaurant William te Hoogerheide. Het was enigszins moeilijk communiceren omdat de meeste mensen van onze vereniging nauwelijks Engels spraken en de Engelsen uiteraard geen Nederlands.
Een uitslag is niet bekend, wel dat er werd verloren.
Twee spelers waarvan bekend is dat ze meespeelden zijn Hans van Hoek en Hans Timmers.

Heeft u ook leuke plaatjes/foto's van de voetbalhistorie van Meto of Hoogerheide?

Mail ze maar naar Adri Lameir ( aclameir@planet.nl ).