Home » Clubinfo » Historie

Historie

In 1939 waren er in Hoogerheide twee voetbalverenigingen. Een van de verenigingen was H.V.C. (Hoogerheidse Voetbal Club). Deze vereniging speelde in de onderafdeling van de NVB (Nederlandse Voetbal Bond), een algemene bond. Zij speelden op een terrein in de buurt van de huidige kruising Raadhuisstraat en Nieuweweg.

De andere vereniging heette V.I.V.O.O. (Voetbal Is Voor Ons Ontspanning). Zij speelden in de onderafdeling van de I.V.C.B (Interdiocesane Voetbal Competitie Bond), een Rooms Katholieke voetbal bond.

In 1939 nodigde de toenmalige kapelaan Cosijn, Jac van Hoek uit om een vergadering van de voetbalvereniging V.I.V.O.O. bij te wonen. Dhr van Hoek, die nog maar een jaar in Hoogerheide woonachtig was, nam de uitnodiging aan en werd direct tot voorzitter van deze vereniging gekozen.

Dhr van Hoek streefde er al direct naar om in Hoogerheide naar één voetbal vereniging te komen, omdat dit waarschijnlijk tot betere resultaten zou leiden dan met twee aparte clubs.
Aanvankelijk werd voor deze gedachte niet veel gevoeld vanwege de slechte verstandhouding tussen de beide clubs. Langzamerhand werden eerst de besturen en daarna de leden er van overtuigd, dat er door eenheid meer te bereiken zou zijn.

Zodoende werd op 1 december 1940 de R.K.v.v. M.E.T.O. (Moed En Training Overwinnen) opgericht. Dhr Jac van Hoek werd ook direct tot voorzitter van deze nieuwe combinatie gekozen. De nieuwe vereniging  telde zo’n 40 leden en de contributie bedroeg een kwartje (25 guldencent) per maand.

Ter ere van het 75 jarige bestaan is er ook een video gemaakt met de historie van onze vereniging. Tevens is er ter ere van het 35 jarige bestaan een officieel clublied opgenomen door de METO-selectie van 1975.

Historie video deel 1
Historie video deel 2

Clublied

Uit den ouden doosch

UITNODIGING VOOR EEN WEDSTRIJD

In het seizoen 1970-1971 had men net een nieuw gebouw met kleedlokalen, de huidige lokalen 1 tot en met 4 en een bestuurskamer die ook diende voor allerhande besprekingen en massage ruimte blijkbaar!! Heden ten dage is dit het zogenaamde "Stafkot". Herkent u het??

Heeft u ook leuke plaatjes/foto's van de voetbalhistorie van Meto of Hoogerheide?

Mail ze maar naar Adri Lameir ( aclameir@planet.nl ).