Taakomschrijvingen

Taakomschrijving technisch Adviseur

 1. Mede verantwoordelijk voor uitvoering Technisch Beleid van de vereniging.
 2. Bewaken uitvoering Jeugdplan, dmv bezoeken trainingen en wedstrijden.
 3. Het voeren van evaluatie gesprekken met de trainers nav de bezochte trainingen en wedstrijden in de maand December.
 4. Het plannen van vergaderingen met de trainers. Minimaal 1 voor en 1 na de winterstop.
 5. Opdracht geven tot beoordeling van de spelers. 1ste beoordeling voor 01 december en 2de beoordeling voor 01 april inleveren.
 6. Contacten onderhouden met keeperstrainer
 7. Het assisteren bij trainersopleidingen (clinic)voor de trainers indien behoefte.
 8. Het voeren van sollicitatiegesprekken met trainers.
 9. Adviserende en informerende rol naar Hoofd Technisch Coördinator.
 10. Hij legt verantwoording af aan Hoofd Technisch Coördinator.
 11. Is betrokken bij de indeling van de elftallen.
 12. Geeft een advies als het gaat om het indelen van de trainingsvelden en tijden.
 13. Geeft een advies aan voorzitter Technische Commissie als het over de vergoedingen van de trainers.
 14. Plannen van selectie en/of scoutingwedstrijden (trainingen) na de winterstop.
 15. Betrokken worden samenwerkingsovereenkomsten (met BVO) als gaat over Technisch beleid.
 16. Verslaglegging van de gehouden vergaderingen en doorzenden aan Hoofd Technische Coördinator
 17. Eventuele problemen c.q. conflicten oplossen of doorverwijzen naar betreffende verantwoordelijke.
 18. Creëren van een goede samenwerking .
 19. Mededelingen en de onderwerpen besproken in bijeenkomsten dienen vertrouwelijk te worden behandeld.
 20. Van de Coördinatoren wordt verwacht dat zij onderling in een goede sfeer, in teamverband hun taak uitoefenen. Ook op momenten dat men er een andere mening op na houdt, dient men zich als eenheid te presenteren.

Taakomschrijving elftalleider

 1. Begeleidt de leiding van de tegenstander naar de bestuurskamer en de spelers naar de kleedaccommodatie  voor en na de wedstrijd. 
 2. Maakt in het begin van het seizoen een lijst van de selectie en de staf omtrent gegevens, naam - vlt - adres – mailadres - telefoon - geb. datum – KNVB nummer – etc.
 3. Indien uitnodiging het bijwonen van vergaderingen van de technische staf.
 4. Organiseert/reserveert auto’s/ bus t.b.v. uitwedstrijden i.o.m. trainer over tijdstip van vertrek.
 5. Bezoekt minimaal 1 maal per week een training en neemt contact op met de trainer voor bijzonderheden tav komende wedstrijd of andere zaken aangaande selectie.
 6. Geeft door aan materiaalverzorger wanneer en wat voor tenues hij nodig heeft voor de komende wedstrijd.
 7. Organiseert feestjes of bijeenkomsten op verzoek van trainer of spelers.
 8. Vult het wedstrijdformulier in en levert dat in op afgesproken plaats bij het secretariaat.
 9. Houdt administratie bij van gele en rode kaarten en geeft hiervan verslag.
 10. Zet spaarsysteem op en houdt administratie hiervan bij.
 11. Zorgt voor een verslag van de wedstrijd tbv site rkvv METO.

Taakomschrijving trainer

 1. Leidinggeven aan staf behorende bij het elftal:

  1. Elftalleider, informeren over organisatorische zaken.

  2. Verzorger, belangstelling tonen en laten informeren.

  3. Grensrechter / materiaalverzorger, ondersteunen in zijn taak.

  4. Hersteltrainer, belangstelling tonen en laten informeren, indien aanwezig.

  5. Keeperstrainer, overleg sterke en zwakke punten keepers selectie.

 2. Leidinggeven en begeleiden van spelers elftal.

 3. Het geven van trainingen aan elftal, 2  per week.

 4. Het coachen van wedstrijden t.b.v. elftal.

 5. Het bijwonen van vergaderingen uitgeschreven door Technische commissie en/of Technisch coördinator.

 6. Het informeren Technisch coördinator, gevraagd of ongevraagd, over de gang van zaken betreffende elftal.

 7. Verslaglegging presentielijst(maand) en wedstrijd rapportages.

 8. Het opmaken van een formulier beoordeling en doorspreken met betrokkene in 1ste week van de maand december en 1ste week van april van het                           

      betreffende seizoen, dit geldt voor iedere speler.

 1. Medewerking verlenen bij het ondersteunen van organisaties betreffende jeugdafdeling.

 2. Treft regeling wat te doen bij afgelasting, wie informeert wie.

 3. Onderhoudt contacten met trainers elftallen en trainers jeugd betreffende doorstroom spelers.

 4. Is verantwoordelijk voor nazorg van materialen gebruikt tijdens trainingen en wedstrijden.

 5. Heeft een voorbeeldfunctie. Positief coachen eigen team – correct gedrag naar scheidsrechter – correct gedrag tegenstander.

 6. Eist van zijn spelers een correct gedrag in en buiten het veld. Neemt maatregelen indien dit niet van toepassing is.

 7. Zorgt ervoor dat alle materialen na de training / wedstrijd zijn opgeruimd.

 8. Niet praten over elkaar maar met elkaar.