RKVV METO

Nieuws

Oud METO-trainer Paul Swaanen overleden

Na een ziekbed van enkele maanden is op 19 juni te midden van zijn naasten Paul Swaanen op 83 jarige leeftijd overleden. Paul was gedurende drie periodes als hoofdtrainer werkzaam binnen METO. Daarnaast leerde hij in die tijd menig jeugdspeler kappen, draaien en de schaar.

Zijn succesvolste periode was in de jaren tachtig toen hij METO van de 3e klasse onderafdeling terugbracht naar de 4e klasse KNVB.

Bij uitspraken als: “Dat is goed blauw” en “Waar je met je handen bij kunt, kun je met je hoofd ook bij”, zal zijn stem blijven klinken. Waar Paul een speciale plek binnen METO had, heeft hij METO ook altijd dicht bij zijn hart gedragen. Wij danken Paul voor de mooie herinneringen die hij METO heeft gebracht en wensen zijn naasten en overige familie veel sterkte toe.

Inleverplaats oud papier tot nader order gesloten

Per 23 maart mag er bij METO geen oud-papier meer worden ingezameld tot nader order. Dit is in samenspraak met de gemeente Woensdrecht, Saver en het METO-bestuur besloten ivm risico's van de vrijwilligers. Dat betekent dat je vanaf heden géén gebruik meer kunt en mag maken van inzamelplaats voor oud papier op de parkeerplaats. Wie dit wel doet, maakt zich schuldig aan sluikstorting en riskeert een boete. Camerabewaking is aanwezig en handhaving is vanaf nu in het beheer van de gemeente.

Je kunt nog wel gebruikmaken van de papiercontainer die je thuis hebt staan. De routes worden voorlopig nog elke donderdag gereden.

Wij betreuren natuurlijk het ongemak, maar dit is helaas een noodzakelijke maatregel. Wij hopen op jullie begrip.

Verenigingskorting bij 100% voetbal