Nieuws

Helaas kunt u uw oude kleding of schoenen niet meer inleveren bij METO.

Er werd helaas teveel vuil in de containers gestort waardoor de inzamelaar heeft besloten om deze containers weg te halen bij ons.

Wij willen als Meto iedereen bedanken die ons heeft geholpen met de inzameling en ook de mensen die hun nog bruikbare kleding bij ons af wilden geven.

Uiteraard geen dank aan de personen die het nodig vonden om hun vuil erin te storten waardoor we nu toch weer de hard benodigde inkomsten missen!

Tummerscup 2024

Op zondag 26 mei vindt de Tummers Cup 2024 bij RKVV METO Hoogerheide plaats. Een internationaal BVO-toernooi voor jeugdteams onder de 15 jaar! Met 8 gepassioneerde teams uit Denemarken, Nederland, België en Polen. We hopen elke speler en toeschouwers een onvergetelijke ervaring te geven.

Met veel genoegen mogen we ons verbinden en ondersteuning geven aan een goed doel.
Flandrien challenge voor Tim.
We hopen hiermee een bijdrage te leveren om een voetbalkooi te plaatsen in de school waar Tim les gaf.

www.tournify.nl/live/international-tummerscup

Toekomst Meto

Beste leden van RKvv METO,

Het jaar 2024 is alweer bijna 2 maanden ver. Tijd om vooruit te kijken naar hetgeen mogelijk op ons pad kan komen!

Als bestuur van RKvv METO willen we graag onze leden de kans geven om mee te denken hoe onze toekomst bij specifiek onze mooie voetbalvereniging eruit kan gaan zien.

Waar liggen onze kansen?

Zijn er minpunten en/of zwaktes?

Waar en hoe kunnen we verbeteren?

Als bestuur willen wij jullie uitnodigen c.q. uitdagen om over deze punten mee en na te denken en ter discussie aan te bieden.

Wij hopen op veel reacties, zodat we een ledenbijeenkomst bij elkaar kunnen roepen om met elkaar hierover in beraad te gaan.

De punten die aangeboden worden en waarover een zekere consensus bereikt kan worden, kunnen we meenemen in een beleidsvisie waarmee we de toekomst van RKvv METO in zekere mate veilig kunnen stellen.

Hierbij zullen ijkpunten ingesteld gaan worden, waarbij we per jaar kunnen kijken of we de doelstellingen die we gezamenlijk voor ogen hebben, kunnen halen.

De punten die jullie willen behandelen kunnen worden gemaild tot 2 april 2024 naar:

secretaris@rkvvmeto.nl

Het bestuur hoopt op een grote respons vanuit de leden, ouders en vrijwilligers.

Samen gaan we werken aan een mooie toekomst voor onze mooie Rood-Wit- Blauwe voetbalvereniging.

 

Met een sportieve groet,

Bestuur RKvv METO.

Datum jeugdvoetbalkamp bekend!!

Ook dit jaar is er weer een jeugdvoetbalkamp voor de jeugd. Datum is nu bekend, KLIK HIER.