Nieuws

Jac Broos en Robert van Kalmthout in het zonnetje gezet.

Tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering (ALV), die overigens maar een matig aantal leden op de been had gebracht, is er afscheid genomen van Jac Broos en Robert van Kalmthout.

Robert had zijn taken als voorzitter al langer neergelegd maar heeft altijd nog de overige bestuursleden geholpen waar dit voor hem mogelijk was. Jac Broos heeft, na 36 jaar allerhande functies binnen de vereniging te hebben gehad, zoals leider jeugdteam en leider Meto-1, onderhoud aan de accommodatie, onderhoud aan de velden, en alles wat verder nog voorhanden kwam, besloten om hier voor een groot deel mee te stoppen. Na ook 21 jaar in het bestuur de taken van wedstrijdsecretaris en ledenadministratie te hebben waargenomen heeft hij deze bestuurstaken ook naast zich neergelegd. Voor zijn vele werk en enorme inzet de afgelopen 36 jaar is Jac onderscheiden door de kersverse voorzitter Fon van Zunderd als erelid van de vereniging Meto met de bijbehorende speld en certificaat. 

Tijdens deze ALV werden er ook vier nieuwe bestuursleden gekozen. Allereerst Fon van Zunderd als voorzitter, die na zijn benoeming de rest van de ALV leidde en de honneurs waarnam bij de benoeming tot erelid van Jac Broos en het afscheid van Robert van Kalmthout. Verder werd Leo Damme gekozen tot bestuurslid (voetbal)Technische zaken en Adri Lameir als bestuurslid Sponsoring en Kantine. Verder werd Eddy Huybregts gekozen als jeugdvoorzitter. Eddy maakte al deel uit van het jeugdbestuur door de ledenadministratie jeugd te beheren. Dit zal hij verder ook blijven doen.

Alle vier de kandidaten werden unaniem door de vergadering goedgekeurd en behoren in hun functie vanaf  30 september tot het bestuur van de R.K.v.v. M.E.T.O.

De functie van wedstrijdsecretaris senioren is door het afscheid van Jac vacant gekomen. Heeft u interesse, neem dan contact op met een van de bestuursleden van onze vereniging. De werkzaamheden van Jac als wedstrijdsecretariaat senioren worden tijdelijk overgenomen door Corina de Bats.

TOTO 2022-2023

De Toto formulieren zijn er weer!! De eerste 2 speelrondes tellen niet mee, dus inleveren uiterlijk 9 oktober (14:00 uur). De spelregels zijn iets aangepast i.v.m. andere degradatie regeling. Dus meer punten te verdienen bij het voorspellen van de kampioen, periodekampioenen, deelnemers nacompetitie degradatie en degradanten. Klik hier om weer gratis mee te spelen!