Nieuws

Beste leden van RKvv METO,

Het jaar 2024 is alweer bijna 2 maanden ver. Tijd om vooruit te kijken naar hetgeen mogelijk op ons pad kan komen!

Als bestuur van RKvv METO willen we graag onze leden de kans geven om mee te denken hoe onze toekomst bij specifiek onze mooie voetbalvereniging eruit kan gaan zien.

Waar liggen onze kansen?

Zijn er minpunten en/of zwaktes?

Waar en hoe kunnen we verbeteren?

Als bestuur willen wij jullie uitnodigen c.q. uitdagen om over deze punten mee en na te denken en ter discussie aan te bieden.

Wij hopen op veel reacties, zodat we een ledenbijeenkomst bij elkaar kunnen roepen om met elkaar hierover in beraad te gaan.

De punten die aangeboden worden en waarover een zekere consensus bereikt kan worden, kunnen we meenemen in een beleidsvisie waarmee we de toekomst van RKvv METO in zekere mate veilig kunnen stellen.

Hierbij zullen ijkpunten ingesteld gaan worden, waarbij we per jaar kunnen kijken of we de doelstellingen die we gezamenlijk voor ogen hebben, kunnen halen.

De punten die jullie willen behandelen kunnen worden gemaild tot 2 april 2024 naar:

secretaris@rkvvmeto.nl

Het bestuur hoopt op een grote respons vanuit de leden, ouders en vrijwilligers.

Samen gaan we werken aan een mooie toekomst voor onze mooie Rood-Wit- Blauwe voetbalvereniging.

 

Met een sportieve groet,

Bestuur RKvv METO.

Datum jeugdvoetbalkamp bekend!!

Ook dit jaar is er weer een jeugdvoetbalkamp voor de jeugd. Datum is nu bekend, KLIK HIER.

Ton Marcus overleden

Onlangs ontvingen we het bericht dat een van onze trouwe supporters Tonnie Marcus op zaterdag 6 januari 2024 is overleden. Hij was een markante verschijning bij onze thuiswedstrijden waar hem de laatste tijd ook al moesten missen. Tonnie was aan het sukkelen met zijn gezondheid maar heeft gelukkig niet al te lang geleden. We wensen namens onze vereniging de familie en bekenden veel strekte met het verlies van Ton.