Visie en doelstellingen

Visie
Technisch, aanvallend en verzorgt voetbal spelen.

 

Doelstellingen

 • Attractief en effectief voetbal;

 • Een aanvallend karakter;

 • Gericht op het scoren van zoveel mogelijk doelpunten, waarbij het risico van tegendoelpunten beperkt moet worden;

 • Sportief gedrag naar tegenstander en leiding (Huisregels).

Belangrijk is dat men dit door de gehele vereniging nastreeft, huisregel. Waarbij men nooit het individu uit het oog mag verliezen. Ook is het belangrijk dat men veel voetbalplezier beleeft tijdens de trainingen en wedstrijden.

 

Strategie
Dit wil het Jeugdbestuur bereiken door de begeleiding optimaal te laten werken:

Dit betekent dat er voorwaarden worden geschapen voor trainingen en wedstrijden:

 • Goede leiding ( trainers, leiders en grensrechter);
 • Goed materiaal, ballen – hesjes – pionnen – doeltjes – wedstrijdkleding;
 • Goede trainings- en  kleedaccomodatie.

 • Goede ontvangstruimte voor ouders en begeleiding, kantine en bestuurskamer.

Dit geldt in het bijzonder voor de training van basisvaardigheden zoals:

 • technisch;
 • tactisch;
 • mentale;
 • fysieke;
 • teambuilding (Saamhorigheidsgevoel, METO gevoel (mijn club, daarbij willen horen).

Om er voor te zorgen dat de trainingen goed worden ingevuld en er op een juiste manier wordt gecoacht zal men investeren in opleiden en begeleiden binnen RKVV METO.

Hoe geeft RKVV METO daar invulling aan:

 • Opleiden: clinics en individuele begeleiding;
 • trainers KNVB opleidingen laten volgen;
 • Begeleiden door coördinatoren;
 • Trainers voorzien van tips, zie Jeugdplan.