Info vrijwilligers oud papier

Gedragsregels
Het is verboden om eigendommen van Saver N.V., (waaronder het aangeboden papier) voor eigen gebruik of aan derden toe te eigenen. Hiernaast mag u geen extra diensten verlenen voor klanten en mag u geen geld, goederen of producten van klanten aannemen.Het is ten strengste verboden om onder werktijd onder invloed te zijn van alcohol en/of drugs. Tevens is het in het bezit hebben van alcohol en drugs tijdens de werkzaamheden niet toegestaan. Het is niet toegestaan om op privé-terreinen te komen of auto’s of andere privé-bezittingen aan te raken.
Algemeen en/of plaatselijk geldende verkeersregels dienen te allen tijde nageleefd te worden.
Overlast voor de burger dient zo beperkt mogelijk te blijven, door extra rustig te beladen in de omgeving van spelende kinderen, woonerven, scholen e.d. Het is niet toegestaan om de blauwe, groene en gele knoppen van het pers- en containermechanisme zelf te bedienen. Laat dit altijd over aan de chauffeur.

Beknelling, ongeval of incident
Mocht het, ondanks de beveiligingen, toch gebeuren dat iemand bekneld raakt of andere incidenten plaatsvinden, dan dient u:
1. direct één van de noodstoppen in te drukken; er gaat een alarmsignaal in  de cabine;
2. de chauffeur nogmaals extra te waarschuwen (bijvoorbeeld m.b.v. de bel);

Positie van de noodstoppen en de bel
Op elk inzamelvoertuig zijn minimaal 2 rode noodstoppen en 2 zwarte belknoppen gemonteerd aan de linker en rechter achterzijde. Indien een noodstop wordt ingedrukt, wordt
de persinstallatie onmiddellijk stilgezet. Om deze weer op te kunnen starten moet de noodstop eerst weer uitgetrokken worden.

Indien er problemen optreden met het beladen:
Vraag om hulp aan de chauffeur en ga niet zelf experimenteren! Noodstop en bel zitten aan de linker achterzijde

Beladen
o    Kom nooit in de persruimte bij een draaiende motor en ga nooit op de instortrand zitten.
o    Handen uit de achterlader. Grijp niet naar afval tijdens bewegend persmechanisme. Let op wegspattend vuil en stof tijdens het persen van het afval.
o    Let op uw collega’s als de chauffeur het persmechanisme bedient.
o    Knip te lange stukken karton op het midden van de instortrand.
o    Bij uitstekend karton voldoende ver achter de achterlader staan.
o    Kom nooit in de laadbak wanneer de motor draait.
o    De persruimte / trog nooit te vol laden.
o    Indien er afval gemorst wordt, rijdt de chauffeur een stukje vooruit en ruimt u het afval netjes op, eventueel m.b.v. bezem, rijf en/of schop.
Lossen
o    Alvorens de chauffeur naar de losplaats rijdt, dienen alle uitstekende elementen achterop het voertuig ingeklapt te worden.
o    Tijdens het lossen moet u in de cabine blijven zitten, tenzij de chauffeur u vraagt op veilige afstand aanwijzingen te geven bij het achteruitrijden;
o    Kom nooit onder een geopende achterlader. Voordat de achterlader geopend wordt, eerst controleren of er niemand in de buurt van de achterlader staat.
o    Ga hierbij nooit zodanig in de wind staan, dat er opwaaiend vuil tegen u aan of in uw ogen geblazen kan worden.

Persoonlijke veiligheidsregels
In dit kader dient u zich aan de volgende regels te houden:
1. Draag altijd uw veiligheid hesje en veiligheid schoenen DIT IS VERPLICHT;
2. Spring nooit uit de cabine, maar gebruik de treden;
3. Ga met lichtgebogen knieën op de treeplank staan en verdeel uw evenwicht goed. Zo vangen de knieën bij slecht wegdek en bij het nemen van verkeersdrempels de schokken op;
4. Til zware pakketten zoveel mogelijk met een rechte rug en licht gebogen knieën.
5. Blijf altijd zichtbaar voor de chauffeur en geef zowel hem als naderend verkeer –ook voetgangers– de nodige aanwijzingen. Stap nooit plotseling opzij van de wagen, maar kijk eerst of er geen verkeer aan komt.
6. Treeplanken:
De maximum snelheid om op de treeplanken mee te rijden is 30 km/uur.
Plaats beide voeten op de treeplanken met het gezicht richting de voorkant van het voertuig en houdt u met beide handen stevig vast aan de handgrepen.
Tijdens het achteruit rijden of manoeuvreren mag u niet op de treeplanken staan, maar moet u op veilige afstand aanwijzingen geven aan de chauffeur.
7.  Cabine:
o    Tijdens langer durende verplaatsingen of bij een snelheid hoger dan 30 km/u moet u in de cabine plaatsnemen; de chauffeur zal u hierop attent maken.
o    Er mogen max. 3 personen (inclusief chauffeur) in de cabine plaatsnemen.
o    U dient ervoor zorg te dragen, dat de chauffeur goed zicht blijft houden en geeft indien nodig aanwijzingen.
o    Tijdens het achteruit rijden of manoeuvreren, moet u uit de cabine komen om op veilige afstand aanwijzingen te geven aan de chauffeur.

Saver N.V.
Scherpdeel 14
4703 HT RoosendaalT
Telefoon: 0165 – 59 77 77
e-mail: info@saver.nl
website: www.saver.nl
Calamiteitennummer: 0165 – 59 77 44

Impressie middag oud papier vrijwilligers op 20 maart 2024