Kantine

Kantine ''De Nieuwe Hoeksteen'' is sinds 2012 de vervanger van, hoe toepasselijk ''De Hoeksteen''. De kantine is opgeleverd door hoofdsponsor De Nijs-Soffers Bouwgroep. Het biedt een gezellig onderkomen voor spelers en publiek tijdens wedstrijddagen. Openingstijden zijn alsvolgt:

Maandag , dinsdag en vrijdag gesloten
Woensdag 18:30 uur - 23:00 uur
Donderdag 20:00 uur - 00:00 uur
Zaterdag en zondag Vanaf 1 uur voor aanvang eerste wedstrijd - tot 2 uur na de laatste wedstrijd

Voor uitspelende teams die willen vertrekken vanuit de kantine geldt dat de kantine in onderling overleg eerder kan worden geopend. Graag voor donderdag afstemmen met kantine personeel.

Als teams gebruik willen maken van de kantine bij niet officiele competitie of bekerwedstrijden dan kan dit mits vooraf afgesproken. Op de maandag voorafgaand aan de wedstrijd, voor 18:00 uur, doorgeven bij het kantine personeel.

Contactpersoon kantine

Annabel Vriens

annabelvriens@hotmail.com

Zonnepanelen

Als vereniging willen wij graag ecologisch handelen en we proberen dit te combineren met een gezonde opbrengst voor onze clubkas. Daarom hebben we in april 2016 zo’n 54 zonnepanelen geplaatst op het dak van de kantine.

Heeft u zelf nog ideeën die bijdragen aan een goed milieu of een positieve inbreng in onze kas, neem contact op met ons en we zullen er zeker goed naar kijken.

Geen glaswerk mee naar het veld.

Gelieve geen glaswerk zoals flessen en glazen fris of bier mee te nemen buiten de kantine of het terras!

Door de KNVB zijn hiervoor regels opgesteld waarbij de boete voor de vereniging op kan lopen tot €450. Wij zijn het eens met deze regels en zullen dan ook niet aarzelen om deze boetes te verrekenen op de overtreder(s) waar mogelijk!